საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

30 წელი საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენიდან

1991 წლის 31 მარტს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გაიმართა რეფერენდუმი კითხვით: „თანახმა ხართ თუ არა აღსდგეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე?“
რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო ამომრჩეველთა 90.57%-მა, სულ 3 302 572-მა ადამიანმა. მონაწილეთა 99,08 %-მა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას მხარი დაუჭირა.


 

 www.youtube.com/watch?v=3aO-P3YSRls