საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

Georgia - European Union Cooperation

საქართველოს მთავრობის მიერ ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შესახებ პუბლიკაცია.

Georgia - European Union Cooperation.pdf